Fristadens
Barmhärtighets-
Center

Hej vänner!

Tänk att det har gått 17 år sedan vi startade Fristadens barmhärtighetscenter.

Det är med stor glädje och tacksamhet som vi blickar tillbaka. Fler än 15000 personer har fått hjälp och gratis sjukvård genom våra “medical camp”. Många härliga barn och ungdomar har genom fadderverksamheten fått en betald skolgång och vi har ett antal ungdomar som till och med har avslutat sina universitetsstudier. Barnen är ofta föräldralösa eller bor med sina mammor som är änkor. På grund av änkornas utsatta situation i Indien har vi från början givit ekonomiskt stöd till änkor varje månad.

Vi fortsätter arbetet och vi fokuserar fortsatt på:

Fadderverksamhet som ger barn möjlighet att gå i skolan.
Änkor – Ekonomiskt stöd
Medical camp – Ger gratis sjukvård till utsatta människor som lever i fattigdom.
Barnhem – Varje kvartal ger vi ekonomisk hjälp till ett barnhem med 55 barn. Pengarna går till mat, underhåll samt leksaker.

Under 2020 har vi planerat 2 resor till Indien. Vi kommer genomföra medical camp samt besöka barn och änkor som vi hjälper.

Ett stort tack! Utan er hjälp skulle allt detta inte vara möjligt, det finns inte ord för tacksamheten man känner. Vi önskar att fler kan åka med till Indien och träffa dessa underbara människor.

All kärlek
Paul och Mirjam JohnFristadens Barmhärtighetscenter

Bastuvägen 2
791 53 Falun

Bg 5243-9320
Swish 123 188 2323
Märk din gåva “Indien